"Нан-өмүр"

Дата публикации: Jan 18, 2017 9:45:54 AM

18.01.2017.1"Г" классында "Нан-өмүр" темасында ачык тарбиялык саат өтүлдү. Сабакта окуучулар макалдарды, аңгемелерди колдонушту. Ал эим сабакка ата-энелер катышышып,практика жүзүндү камырдын жасалышын жана бышырылын көргөзүп бере алышты.

Класс жетекчиси: Айвашева Ч.М.