"О,жизнь прекрасно!"

Дата публикации: Feb 13, 2017 4:3:18 AM

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинде "Суициддин алдын алуу жана аны болтурбоо" боюнча 6-11 класстар арасында класстык саатар өтүлдү. Сабакта "жашоо үчүн умтулуу" жана дүйнө боюнча глобалдуу маселе "компюьтердик оюндар" жөнүндө айтылды.

Класстык саатарда көрөзмө куралдар колдонулуп, балалык жөнүндө видеороликтер тартууланып жатты.