"Окуучуларга эстетикалык тарбия багытында отчёттук концерт"

Дата публикации: Feb 09, 2017 9:59:21 AM

31.01.2017.

Семинар.

"Окуучуларга эстетикалык тарбия багытында отчёттук концерт"

Көркөм жетекчиси: Акматбаева Б.К.