Республикалык олимпиада

Дата публикации: Apr 25, 2016 7:23:21 AM

2016-окуу жылынын 24-25-мартында Республикалык олимпиадага орус тилинде окуган класстардын 10-классы учун кыргыз тилинен Айтпаева Айжан катышып,биринчи орунду алып келди.

Талыкпай изденип иштеп ийгиликке кыргыз тил жана адабият мугалими Матанова Света жетти.Тажабай иштеп, даярдык коруу-ийгиликтин ачкычы болорун Матанова Света ар дайым айтып келет.