"Рast Cotinuous Tense"

Дата публикации: Mar 02, 2016 4:57:55 AM

А.С.Пушкин орто мектебинде 8.02.-15.02.2016 чейин секция мугалимдеринин ичинде жумалык болуп отту. Бул жумалыкта мугалимдердин баары ачык сабак отушту. Пистер Л.И. 5"а" класска "Рast Cotinuous Tense" отту. Сабакта окуучулар активдуу катышышты. Сабак абдан кызыктуу болду. Сабак максатына жетти.