"Сабак жана анын өсүмдүк тиричилигиндеги кызматы"

Дата публикации: Jan 18, 2017 9:11:40 AM

17.01.2017. Биология предмети боюнча 6 "В" классында "Сабак жана анын өсүмдүк тиричилигиндеги кызматы" деген темада ачык саат өтүлдү. Сабакка окуучулар активдүү катышышты.

Мээге чабуул методу менен өтүлдү.

Биология мугалими: Умурзакова Ж.