Сармерден 2"Е"класс

Дата публикации: May 04, 2017 9:37:46 AM

02.05.2017.

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинде 2 "Е"-классында адеп сабагынан "Сармерден" оюну өтүлдү. Сабак-оюнга 21 окуучу катышып,кыргыз элинин фольклордук,элдик чыгармаларды кенен колдонуп,акыйнек айтылып,макал-ылакаптарды кайчылаш айтып жатышты.

Класс жетекчиси:Айтиева Бурул.