Сообщение без заголовка

Дата публикации: Apr 08, 2016 4:6:23 AM

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинде 7-класстар арасында интерактивдуу сабак отулду. Сабак жарыш турундо отуп,

7 "а"жана7 "б" класстын окуучулары терен маалымат алышып, кызыгуу менен катышышты.Математика мугалимдери Тарасенко М.Д. жана Зуброва Т.И. жаны метод менен даярдык алышып, сабак максатына жетти.