"Суу-жаратылыш ханышасы"

Дата публикации: Jan 20, 2017 2:56:7 AM

20.01.2017. А.С.Пушкин атындагы орто мектебинде 8"Г" классында биология сабагында "Суу-жаратылыш ханышасы" темасында ачык саат өтүлдү.

Сабакта окуучулар топторго бөлүнүп,"билем", "билгим келет", "билдим"структурасына салып, өз ойлорун активдүү айтып жатышты.

Химия биология мугалими: Можиева К.К.