"Суу-өмүрдүн булагы"

Дата публикации: Feb 08, 2017 9:26:25 AM

03.02.2017.1"В" классында "Суу-өмүрдүн булагы" деген темада ачык тарбиялык саат өтүлдү. Сабакка көрөзмө куралдар,сүрөттөр көп колдонулду да, окуучулар "суу" жөнүндө жомок көргөзүп беришти.

Класс жетекчиси:Чокоева Б.М.