"Сүймөнкул Чокморов-өмүр чыгармачылыгы"

Дата публикации: Jan 03, 2017 9:9:54 AM

"2016-жыл Тарых жана Маданият "жылына карата

"Сүймөнкул Чокморов-өмүр чыгармачылыгы" темасында 7"Б" классында ачык тарбиялык класстык саат өтүлдү.

Сабакта С.Чокморовдун өмүр баяны, тартылган кино тасмалары жана сүрөт исскуствосундагы орду тууралуу кеңири тартуулап беришти.

Класс жетекчиси:Бейшенбекова Бактыгул.