Тарых сабагы"Улуу дөөлөтү".

Дата публикации: Jan 28, 2017 5:40:58 AM

27.01.2017. 5"г" классында тарых сабагы"Улуу дөөлөтү" деген темада ачык сабак өтүлдү.Сабак -интерактивдүү метод менен өтүлүп,3 топко бөлүнүштү. Окуучулар слайддын жардамы менен суроо-жооптор тапшырмасын аткарып жатышты.

Сабак бышыктоо иретинде түшүнүк жыйнашты.

Тарых мугалими: Иманбекова А..