Текст менен иштөө "Ысык-Көл".

Дата публикации: Apr 04, 2017 8:46:26 AM

5 "Г" классында текст менен иштөө ачык сабак өтүлдү.

Темага "Ысык-Көл"темасы тандалып алынды. Жаңы метод менен комплекстик биргелешкен сабак өтүлдү.Сабак кызыктуу болуп,окуучулар активдүү катышышты.

Кыргыз тил мугалимдери:

Садырова А. жана Бактыбек кызы Наргиза.