"Телибай тентек" Тоголок Молдо

Дата публикации: Dec 19, 2016 5:53:53 AM

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият сабагынын мугалими Садырова А.О. менен Бактыбек кызы Наргиза биргелешип сабак отушту.

Сабактын темасы:Тоголок Молдо"Телибай Тентек"

Окуучулар чыгарманы мугалим менен бирдикте талкуулшып, оң каарман жана терс каармандарга муноздомо беришти.

"Телибай "деген темада класстер тузулуп, жакталды.