"Тыт"темасында ачык сабак.

Дата публикации: Feb 01, 2016 8:17:22 AM

Айбашева Чынаркул адабий окуу сабагынан "Тыт"деген темада корсотмолуу ачык сабак отту.Сабакта ар кандай усулдарды колдонду. Этаптарга болуштуруп, теманы болум-болум боюнча окутуп,тушунгонун окуучулар оз созу менен айтып берип жатышты.Окуучулар активдуу катышты. Сабак максатына жетти. Мугалим чыгармачыл менен иштейт.