“Улуттук каада-салт,үрп-адат”

Дата публикации: Feb 08, 2017 10:4:45 AM

31.01.2017.

Семинар.

Окуучуларга эстетикалык тарбия берүү.

“Улуттук каада-салт,үрп-адат”.

5"Г"класс.

Мугалим:Садырова А.