"Физикалык ыр майрам"

Дата публикации: Jan 21, 2017 5:45:12 AM

21.01.2017."Кванттык механикага-117 жылына" карата 10"Б" классынды физикалык кече өтүлдү.

Окуучулар эки командага бөлүнүп, "Электрон", "Фотон" аттуу тайпаларынын чакан концерттик бөлүк тартуулашты.

Ар бир команда өзүлөрүнүн дубал газеталарын жактап, көркөм ыр тартуулашты.

Физика мугалими:Бегалиев М.Ч.