Ч.Айтматовдун "Бетме бет" чыгармасын жыйынтыктоо.

Дата публикации: Feb 13, 2017 6:46:39 AM

10.02.2017.

8 "Б"-классында кыргыз адабияты сабагынан Чынгыз Айтматовдун "Бетме бет" чыгармасын жыйынтыктоо темасында ачык сабак өтүлдү. Сабакта 4 слайд көрсөтүлүп,интерактивдүү методдор колдонулуп,синквейн,класстерлер жазылды.Чыгарманы жыйынтыктап кинодон үзүндү көрсөтүлүп, образдарга талдоо жүргүзүлдү.

Кыргыз тил жана адабият мугалими:Солтоноева А.А.