"Ырдайлы кыргыз ырларын"

Дата публикации: Dec 19, 2015 7:16:1 AM

Кыргыз элинин улуттук унутта калган ырларынын аткарылышы,манызын,маанисин, аткаруу чеберчилигин кароо жана окуучунун рухий байлыгын кенейтуу жана байытуу,эстетикалык жактан тарбиялоо максатында 5-11 класстар арасында "Ырдайлы кыргыз ырларын"аттуу кароо сынак отулду.Кароо сынактын жыйынтыгы номинация боюнча берилди.