"Эне тилиди билүү атуулдук милдет"

Дата публикации: Feb 27, 2017 3:58:29 AM

24.02.2017.

2"Г"классында "Эне тилиди билүү атуулдук милдет" темасында ачык тарбиялык саат өтүлдү. Сабак КР Гимни менен башталып, Эне тил жөнүндө көркөм ырлар окулду. Манас айтуу чеберчилиги да коштолуп турду.

Сунуштар: Сабакты тема боюнча жасалгалоо,убактты кенен колдонуу.

Класс жетекчиси: Акматова Н.