"Эне тилим-менин дилим"

Дата публикации: Oct 13, 2016 6:10:57 PM

2016-жылдын 23-сентябрынын 3-октябрга чейин

"Эне тилим-менин дилим"деген темада жумалык откорулду.

Жумалыкта томондогудой темалар пландаштырылган.

1.23.09.-Салтанаттуу линейка;

2."Кыргыз тилим -тирегим"

Баардык класстарда "Тилим менен улутмун","Эне тил-улуттун жузу" деген темада дубал газеталар чыгарылып,белгилуу балерина Б.Бейшеналиеванын 90 жылдыгына,"Уркунго-100 жыл " темасында,Тайлак баатырдын 220 жылдыгына карата эн жакшы буклеттер,доклад,реферат,дилбаяндар даярдалды. Улуттук кол онорчулук,салттар боюнча кыскача инсценировка,коргозмолор уюшулду.

Ж.Баласагындын 1000 жылдыгына карата

"Ж.Баласагын-улуу ойчул" деген темада реферат,доклад,буклеттер чыгарылды.

Усулдук бирикменин башчысы:Матанова С.А.