" Я выбираю жизнь"

Дата публикации: Jan 19, 2017 8:35:52 AM

19.01.2017.

8 "А","Б" классында суицидди алдын алуу жана аны болтурбоо максатында " Я выбираю жизнь" деген темада ачык тарбиялык саат өттү.

Окуучулар жашоонун керемет сапаттары боюнча дилбаян жазышып, докладокушуп, ойлорун ортого салышты.

Стресс абалынан чыгуунун жолдорун изилдеп, жашоого болгон көз караштарын айтышты.

Класс жетекчиси:Тарасенко М.Д.