"Я и мои права"

Дата публикации: Dec 03, 2016 4:4:12 AM

Мазаркина Ольга Андреевна 6"а" класста "Мен жана менин укуктарым" темасында ачык тарбиялык класстык саат отту. Окуучуларды "укук"деген создун маанисин кенири тушунук берди.

Сабакта турдуу методдор,сабак-жомок,интерактивдуу оюдар колдонулду.