1-сентябрб "Билим куну"

Дата публикации: Oct 13, 2016 3:56:59 AM

А.С.Пушкин атындагы орто мектебининде 1-сентябрь "Билим кунуно"карата салтанаттуу линейка откорулду.Линейкага 1200 окуучу катышып ,42 класс копплектиси бектилди.Кыргыз Республикасынын Гимни ойнолуп,метеп директору Чынасылова А.А. линейканы ачты. Окуучуларды Садыр аке а/о башчысы

Шатенов Ж.А.куттуктап, жаны мектеп босогосун аттаган окуучуларды бутуруучу класстар куттукташты.