"Modal verb"

Дата публикации: Mar 02, 2016 5:15:45 AM

Англис тил мугалими Усупова Жаркын 4"б"класска "Modal verb" темасында ачык сабак отту. Сабакта корсотмо куралдар коп колдонулуп, окуучуларга абдан кызыктуу болду.Сабактын негизги темасы этиш болгондуктан кыймыл аракеттуу жагдайдар коп болду.