"Present perfect tense" англис тил жумалыгы.

Дата публикации: Feb 16, 2017 4:1:26 AM

16.02.2017.

7 "А"классында англис тил жумалыгына карата

"Present perfect tence"темасында ачык сабак өтүлдү. Сабакта окуучуларга этиштин негизги чактары айтылып,рresent perfect tence чагы катышкан сүйлөмдөргө талдоо жүргүзүштү.

Англис тил мугалими:Шелякина В.И.