"The Ind. Tense"

Дата публикации: Mar 02, 2016 8:32:22 AM

Шелякина В.И. 6"а"-класска "The Ind. Tense"темасында сабак отту. сабак жарыш турундо болуп жатты. Окуучулар сабакка активдуу,кызыгуу менен катышышып, группа менен иштешти. Сабак максатына жетти.