«The Past Indefinite tense»

Дата публикации: Feb 27, 2017 3:24:5 AM

Пистер Л.И. «The Past Indefinite tense» 17-февральда 6б класс менен сабак отту. Сабак абдан жакшы отулду. Окуучулар активдуу катышып жатышты, сабакты начар оздоштургон окуучулар бар бирок аларга женилдетилген атайын тапшырмалар берилди.

Сунуштар : ушундай коргозмолуу сабактарды отуп турса жана жаш мугалимдер сабакка катышуусу сунушталды.