"We learn English"

Дата публикации: Mar 02, 2016 5:7:40 AM

А.С.Пушкин атындагы орто мектебинде англис тил сабагы боюнча отулгон жумалыкта Султангазиева Ализанын ачык сабагы. 7 "в"класска "We learn English"деген темада жарыш сабагын отту. Окуучулар эки групппага болунуп ,кафедеги ашканадагы корунушторду англис тилинде суйлошуп,корсотуп беришти. Сабакта интерактивдик методдор колдонулуп,кызыктуу болду.